ABONELİK İŞLEMLERİ

İletişim
444 54 99 ACİL 187

Fiyat Tarifeleri

BAĞLANTI VE HİZMET BEDELLERİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2016 tarihli toplantısında, “Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar”da yer verilen bedellerin belirlenmesine yönelik aşağıdaki kararın alınmasına ve söz konusu karara göre bağlantı hizmet bedelleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
MADDE 1- (1) Dağıtım şirketlerinin 2017 yılı için uygulayacakları bağlantı ve hizmet bedelleri üst sınırları aşağıda belirlenmiştir. 

BAĞLANTI BEDELLERİ
TUTAR
Abone Bağlantı Bedeli  455 ₺
İlave Abone Bağlantı Bedeli (TL/100 m2) 375 ₺
Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İLK 100 metre için)  375 ₺
Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlave her 1 metre için)  2,3  ₺
Güvence Bedeli Kombi (TL/Adet) 386 ₺
Güvence Bedeli Soba (TL/Konut) 386 ₺
Güvence Bedeli Merkezi Sistem (TL/BBS) 386 ₺
Güvence Bedeli Ocak  20 ₺
Güvence Bedeli Şofben  40 ₺
Ön Ödemeli Sayaç Değişim Bedeli  177 ₺
Sayaç Açma Kapama Bedeli  30 ₺
Servis Kutusu Söküm Bedeli  150 ₺
 
 İÇ TESİSAT İŞLEM BEDELLERİ
TUTAR
SAYAÇ TİPİ 
G4, G6 (TL/Adet) 30 ₺
G10, G16, G25 (TL/Adet) 56 ₺
G40, G65, G100 (TL/Adet) 112 ₺
G160, G250, G400 (TL/Adet) 170 ₺
G400’den büyük (TL/Adet) 229 ₺
Kolon Hattı (TL/Proje) 30 ₺


MADDE 3 - (1) Bu Kararda belirlenen bedellere, Katma Değer Vergisi dâhil değildir.
MADDE 4- (1) Bu Karar, 01/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer
MADDE 5- (1) Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.