ABONELİK İŞLEMLERİ

İletişim
444 54 99 ACİL 187

Kaçak ve Usulsüz Kullanım

 
Kaçak Doğal Gaz Kullanımı

Dağıtım sistemine veya sayaca ya da tesisata müdahale edilerek, tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek suretiyle, tüketimin eksik veya hatalı ölçülerek ya da hiç ölçülmeden veya yasal şekilde tesis edilmiş sayaçtan geçirilmeden mevzuata aykırı bir şekilde tüketilmesi, kaçak doğalgaz kullanımı olarak kabul edilir. Kaçak doğal gaz kullanıldığının tespit edilmesi halinde, dağıtım şirketi tarafından tutanak düzenlenir ve kaçak kullanımın engellenmesi için gereken önlemler alınır. 
 
Dağıtım şirketi, kaçak doğal gaz kullandığı tespit edilenlerin doğal gaz arzını durdurarak Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunabilir. 
 
Usulsüz Doğal Gaz Kullanımı
 
Müşterinin;
 
a. Dağıtım şirketinin yazılı onayı olmaksızın doğal gaz kullanması,
b. Dağıtım şirketinin yazılı onayı olmaksızın başka bir bağımsız bölüme sayaç üzerinden doğal gaz bağlantısı yapması,
c. Kendi adına sözleşme yapmadan daha önce aynı adresteki müşteri adına doğal gaz kullanması,
d. İç tesisatta onaysız tadilat yaparak doğal gaz kullanması hallerinde dağıtım şirketi tarafından usulsüz doğal gaz kullanım işlemi yapılır ve müşterinin doğal gaz arzı durdurulur.