KURUMSAL

İletişim
444 54 99 ACİL 187

Anketler

 
Paydaş görüşlerini önemli bir yol gösterici olarak gören AGDAŞ her yıl Çalışan Memnuniyet Anketi dahil toplam 6 ayrı anket uygulanarak memnuniyet ölçümü
yapmaktadır. Sayaç Okuma Biriminin desteği ile gerçekleştirilen anketler bu yıl tablet üzerinden üniversite öğrencilerinin katkıları ile gerçekleştirilerek kâğıt
zaman ve iş gücü tasarrufu sağlanmıştır. 2016 anket sonuçları aşağıda belirtilmiştir.